Total Poin

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Nama
Arie Ruri
Jimmy Nugroho
Aji Rahmat
Charlie Wijaya
Dede Darmawan
Cheng Kwok Kwai
Juan
Batara
Denzel Henson Usman
Henry Vonda
Garren Widjaja
Ranger Madiun
Jake364
Chandra Putra
Rumah Koi Farm
H. Ali
Agung Koi Farm
Doni Hartono
Planet Koi Farm
Ardana
Hendro Gumulia
Jeffrey Yan
Evan F Santoso
Adit Armin bos WT
M. Agus Najib
Ady
Ariya
Akeno Koi
Elion Koi
Yokken Koi
Yopi
Farid Rahman
Erik Koi Farm
Deny Fourtjahjanto
Hendra Kurniawan
Muljadi
Kota
Pamekasan
Surabaya
Yogyakarta
Surabaya
Jakarta
Surabaya
Malang
Nganjuk
Medan
Jakarta
Jakarta
Madiun
Jakarta
Jakarta
Palembang
Surabaya
Kediri
Kediri
Kediri
Cibubur
Surabaya
Trenggalek
Jakarta
Tulungagung
Blitar
Banda Aceh
Kediri
Kediri
Malang
Tangerang
Jakarta
Pasuruan
Blitar
Bandung
Blitar
Tulungagung
Poin
12.550
7.300
7.050
6.625
6.000
5.125
4.625
4.175
4.100
3.850
3.700
3.675
3.225
3.000
2.450
2.325
2.300
2.275
2.175
1.900
1.750
1.750
1.700
1.675
1.650
1.650
1.600
1.550
1.525
1.525
1.500
1.500
1.300
1.250
1.200
1.150
Juara
28
29
6
8
14
7
13
10
5
2
3
5
9
1
5
7
8
5
9
1
5
3
1
5
2
6
4
6
4
2
5
1
1
3
4
2
Hits: 225